Home

Elektrificatie bedrijfswagens: wat bij brand van een (leasing-) wagen in een appartementsgebouw?

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil de Federale Regering tegen 2025 de bedrijfswagens verder elektrificeren. Voor veel bestuurders betekent dit dat zij hun wagen zullen opladen in een gemeenschappelijke parking van het gebouw waarin zij wonen. Gelukkig heeft de wetgever met de verwachte groei van het elektrisch rijden hiermee rekening gehouden bij het uitschrijven van het nieuwe art. 577-2 §10, 2de lid BW waarbij aan individuele mede-eigenaars en aan erkende nutsoperatoren een soort van een “stopcontact-recht” werd toegekend.

Wat in geval het elektrisch/hybride voertuig door bv. een kortsluiting ontbrandt waarbij niet enkel de wagen, maar het volledige gebouw in rook opgaat? Veelal rekent men hiervoor op de blokpolis om de schade te vergoeden. Het Europese Hof van Justitie heeft echter in haar arrest van 20 juni 2019 geoordeeld dat materiële schade die aan een gebouw is veroorzaakt door een brand van een voertuig dat in een privé garage van dat gebouw was gestald, gedekt is door de “verplichte verzekering” (lees: de autoverzekering).

Valère Vereecke (lige-advocaten): “Nu de komende jaren vele ondergrondse parkings vol met elektrische/hybride wagens zullen staan, is het niet uitgesloten dat er discussie zal ontstaan tussen de brandverzekeraar van het gebouw en de autoverzekeraar over wie wat moet betalen ingeval het voertuig ontbrandt. Bovendien zijn veel polissen begrensd qua dekking waardoor bij onvoldoende dekking, de schadelijders zich zullen kunnen/moeten wenden tot de eigenaar van het voertuig die zich op hun beurt eventueel kunnen wenden tot de verkoper van het voertuig”.

Lige-advocaten raadt dan ook aan de polissen na te kijken en desgevallend up-to-daten aan dit nieuwe fenomeen. Een verwittigd man is er twee waard.

More by author(s)   Follow us at LinkedIn More on subject(s)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte