Home

Ondernemingsrecht

Ondernemingsstrafrecht

Ook in de ondernemingssfeer kunnen strafbare feiten als fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, laattijdige aangifte van het faillissement, misbruik van vertrouwen, e.d. worden gepleegd.

Het is van belang dat u een expert onder de arm neemt die zowel het ondernemingsrecht, het strafrecht als het ondernemingsstrafrecht beheerst. Bij Agio bent u in goede handen. Onze advocaten hebben inzichten in al deze materies. Zij zullen u dan ook met raad en daad bijstaan wanneer u van dergelijke misdrijven wordt beticht of wanneer u stelt slachtoffer te zijn van dergelijke misdrijven.


Milieustrafrecht

Een particulier, onderneming of organisatie kan worden geconfronteerd met gevallen van milieuvervuiling of milieuschade. Mogelijk lijdt u zelf schade door een milieurechtelijke inbreuk die werd begaan door een andere partij. Agio staat u bij in alle zaken die verband houden met inbreuken tegen het milieurecht.

Blijf op de hoogte