Home

Overheidsopdrachten

Het begeleiden overheidsopdrachten en procedures, zowel langs de zijde van de indiener als langs de zijde van de aanbestedende overheid (KB Plaatsing), procedures voor burgerlijke en administratieve rechtbanken (Raad van State), uitvoering en aansprakelijkheid (KB Uitvoering).

Blijf op de hoogte