Home

Annotatie artikel 980 Gerechtelijk Wetboek

In een annotatie zopas gepubliceerd in P&B licht Tom Toremans de werking van artikel 980 Gerechtelijk Wetboek toe. Krachtens artikel 980 Ger.W. kan de versteklatende partij zonder verdere formaliteiten deel hebben aan elke stand van het deskundigenonderzoek, hetzij door erbij aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen, hetzij door schriftelijke opmerkingen te laten kennen.
In dat geval verlopen ten aanzien van deze partij het onderzoek en de verdere rechtspleging op tegenspraak en kan deze partij tegen de voorgaande beslissingen en handelingen geen verzet aantekaenen.

Lees er meer over in het artikel van Tom Toremans in het 'Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht'.

 

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte