Home

Eerste hulp bij financiële moeilijkheden

Vanaf 1 mei 2018 kan iedereen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent failliet gaan. Dus ook dokters, apothekers, uitbaters van de voetbalkantine... 'Eerste hulp bij financiële moeilijkheden' geeft je een praktische kijk op de nieuwe insolventiewetgeving. Philippe Termote werkte hier aan mee. 

Het boek is te koop bij Politeia.

Eerste hulp bij financiële moeilijkheden

Samenvatting

 

Een van de voornaamste wijzigingen van de nieuwe insolventiewet is de invulling van het begrip ‘onderneming’. In de praktijk betekent dit dat vanaf 1 mei 2018 voortaan alle mensen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, alle ‘ondernemers’, onder de nieuwe wetgeving zullen vallen.
Ook alle rechtspersonen, zoals een bvba of en nv, en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een vzw vallen onder het toepassingsgebied van het nieuwe recht.

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld de huisdokter of apotheker, het kinderdagverblijf, de verkoper van zelfgemaakte juwelen, de verhuurder van een pand op airbnb, de uitbater van de voetbalkantine of een Uber-chauffeur vanaf nu failliet verklaard kan worden. Ze lopen allen het risico in faling te gaan wanneer ze niet (langer) aan hun (betalings)verplichtingen kunnen voldoen.
Ieder van ons kan dus zelf in financiële moeilijkheden komen of op z’n minst eens in contact komen met een ondernemer in moeilijkheden. Het is dan ook geen overbodige luxe om kennis te hebben van de voornaamste juridische principes en de praktische gevolgen.

Deze publicatie geeft informatie over het nieuwe recht, geschreven voor niet-juristen. - Wat zijn je rechten en plichten als schuldenaar? - Wat als u schuldeiser bent? - Wat mogen en kunnen banken (niet) wanneer iemand in financiële moeilijkheden komt? - Welke risico’s bestaan voor iedereen die aan de slag is binnen een vereniging of vennootschap? - Hoe gaat de boekhouder, vaak ook de vertrouwenspersoon, met de ondernemer in moeilijkheden? - Hoe kan het lokaal bestuur de vele ondernemingen op het grondgebied verder helpen en de nodige aandacht geven?


U krijgt een overzicht van alle aspecten en betrokken actoren bij de insolventieprocedure. Iedere actor heeft immers een eigen rol en kenmerken. In het laatste hoofdstuk krijgt u een handig overzicht van alle diensten en organisaties die er zijn voor ondernemingen in moeilijkheden.
Veel ondernemingen zoeken te laat hulp en niet weten dat die diensten bestaan.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte