Home

Hoe een aandeelhoudersovereenkomst de weg baant voor succes

Proficiat: u hebt de ideale zakenpartner(s) gevonden. Uw vennootschap staat in de startblokken, klaar voor succes. Mogen we u vóór het startschot nog een goede raad meegeven? Stel een aandeelhoudersovereenkomst op. Zo maakt u nu al korte metten met obstakels op de baan.

Goed geregeld

Met een aandeelhoudersovereenkomst legt u de werking van uw vennootschap en de stabiliteit van het aandeelhouderschap vast:

  1. Hoe gaan de aandeelhouders samenwerken?
  2. Hoe wordt de vennootschap bestuurd en hoe regelt men de besluitvorming?
  3. Hoe moet de overdracht van aandelen verlopen?
  4. Welke rechten en plichten hebben aandeelhouders ten opzichte van elkaar?

Dit zijn kwesties die u niet moet vastleggen met een overeenkomst. Als vennootschap hebt u altijd nog statuten en het Wetboek van Vennootschappen om op terug te vallen. Maar u kent het gezegde: goede afspraken maken goede vrienden. Voor goede vennoten geldt dat des te meer.

 

Aandeelhoudersovereenkomst versus statuten

“Goed”, horen we u zeggen, “maar waarom al dat extra papierwerk? Daar dienen onze statuten toch voor?” Dat klopt – deels. Maar statuten zijn openbaar en staan voor iedereen te lezen in het Belgisch Staatsblad. Een aandeelhoudersovereenkomst blijft tussen u en de andere aandeelhouders en is dus veel discreter. Bovendien zijn statuten wijzigbaar door de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid. Een aandeelhoudersovereenkomst is dat alleen bij akkoord van alle partijen.

 

Wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst?

Een overeenkomst tussen aandeelhouders is geen standaarddocument. Want uw vennootschap is uniek, en de afspraken die u onderling maakt zijn dat dus ook. Agio lost dat op zoals we altijd doen: met maatwerk. Zo maken we een aandeelhoudersovereenkomst die past als gegoten.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte