Home

Psychosociale risico’s op het werk

In België kampt bijna 1 op 10 werknemers met burn-out. De wetgever heeft in 2014 de principes van de wetgeving betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk uitgebreid tot het geheel van psychosociale risico’s op het werk (stress, burn out,…).

Ook het sociaal strafwetboek werd hieraan aangepast en de strafbare handelingen die voortaan onder het toepassingsgebied van de wet vallen, omvatten nu ook feiten met betrekking tot (de preventie van) psychosociale risico's op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Op 1 mei 2016 traden de wijzigingen aan het sociaal strafwetboek op dit vlak in werking. Agio volgt de regelgeving op de voet en adviseert ook uw onderneming over deze en andere onderwerpen inzake welzijn op het werk.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte