Home

Uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen weldra ook in het Engels

Uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen weldra ook in het Engels.

Op grond van artikel III.34 van het Wetboek Economisch Recht (WER) kan eenieder bij een ondernemingsloket inzage nemen van de gegevens van het handelsregister betreffende een bepaalde handels- of ambachtsonderneming en zich volledige of gedeeltelijke afschriften dan wel uittreksels van het register doen afgeven.

Tot nu toe kunnen zulke afschriften en uittreksels enkel in de drie officiële landstalen worden opgesteld.

Een wet van 6 juni 2016 (B.S., 21 juni 2016) maakt het mogelijk om in de toekomst Engelstalige uittreksels te verkrijgen. Een tweede paragraaf wordt ingevoerd in artikel III.35 WER, die bepaalt dat de uittreksels beschikbaar zijn in de drie officiële landstalen, maar dat zij ook worden afgeleverd in het Engels op uitdrukkelijk verzoek.

Het gaat enkel om uittreksels, niet om afschriften, omdat de originele tekst niet in het Engels is opgesteld.

De nieuwe regeling is bedoeld als een vereenvoudiging voor ondernemingen die met name in het buitenland willen meedingen naar een contract of opdracht van een buitenlands bedrijf of een buitenlandse overheid. Vandaag moeten die ondernemingen het uittreksel laten vertalen door een beëdigd vertaler of een zelf opgestelde vertaling voor echt laten verklaren.

Om een Engelstalig uittreksel te ontvangen zal de onderneming een uitdrukkelijk verzoek moeten formuleren. Het ziet er naar uit dat men dit verzoek zal kunnen doen door het aankruisen van een vakje op het (digitale) aanvraagformulier.

De ondernemingen moeten nog wat geduld hebben. De wet treedt immers pas in werking op 10 juni 2017, tenzij de Koning een vroegere datum van inwerkingtreding vastlegt.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte