Home

Zijn uw pandrechten geregistreerd?

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet op 1 januari 2018 heeft de wetgever heel wat nieuwe mogelijkheden gecreëerd om de rechten van schuldeisers ingeval van o.m. faillissement verregaander te beschermen. Door de invoering van het Pandregister hoopt de wetgever de kredietverlening te bevorderen en zo onze economie te versterken waarbij de voorheen vereiste buitenbezitstelling onder de nieuwe Pandwet vervangen werd door een registratie in het Nationaal Pandregister.
Echter stellen veel curatoren vast dat schuldeisers weliswaar een pandrecht hebben, maar nagelaten hebben dit tijdig te registreren in het Pandregister.

Valère Vereecke: Wij stellen vast dat schuldeisers zich veelal beroepen op een pandrecht voorzien in hun standaardcontracten, echter betreft het veelal contracten van vóór 1 januari 2018 die meestal niet geregistreerd zijn in het Nationaal Pandregister. Hierdoor verzwakt de positie van de pandhoudende schuldeiser ten overstaan van de andere schuldeisers die eveneens over een voorrecht beschikken met alle gevolgen van dien”.
Lige advocaten staat u graag bij om u hierover nader te adviseren.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte