Home

Ive Van Giel

Antwerpen
ivg@agio.legal

Ive is expert inzake vastgoedontwikkeling, vastgoedtransacties en litige, met een focus op publiek en bestuursrecht in de meest ruime zin.

Hij begeleidt de projecten van vastgoedontwikkelaars, KMO’s, investeerders, publieke overheden (o.a. steden en gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest), non-profit en particulieren van A tot Z.

Ive heeft ruim 17 jaar ervaring in (inter)nationale advocatenkantoren in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren: (gemengde) stadsontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten van (boven)lokaal niveau, residentieel, verkavelingen, KMO-ontwikkelingen, hernieuwbare energie (windturbines, zonnepanelen,…), kleinhandel, logistiek, vrije tijd, hotels, zorg, industrieel,…

Binnen het Lige-team (heden Agio Legal) strekt zijn specialisatie zich uit tot alle aspecten van het publiek en bestuursrecht: omgevingsrecht (o.a. stedenbouw, milieuregelgeving (m.i.v. bodemverontreiniging), omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving), onteigeningsrecht, overheidsaansprakelijkheid, overheidscontracten, publiek-private samenwerking, overheidsopdrachten, energierecht,…

Zijn benadering is oplossingsgericht en pragmatisch, met oog voor de diversiteit en complexiteit van de belangen, waarbij hij steeds tracht om het voeren van procedures te vermijden. In het geval van een betwisting, beschikt Ive over alle competenties om uw belangen te verdedigen voor de diverse administratieve overheden, alsook de administratieve en judiciële rechtbanken (o.a. Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, Grondwettelijk Hof, Europese, burgerlijke, strafrechtelijke en ondernemingsrechtbanken).

Ive maakt deel uit van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en wordt frequent gevraagd als spreker.

Hij is sinds 2017 aangesteld door de Minister van Omgeving als deskundige Ruimte binnen de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en is tevens houder van het getuigschrift van cassatieadvocaat in strafzaken.

Ive wordt vermeld als "key lawyer" in Legal 500 EMEA 2021 onder Tier 3 (Environment), waarbij zijn cliënten zijn "no nonsense approach" bijzonder waarderen en wijzen op de ruime kennis van milieuregelgeving, alsook de professionele aanpak met snelle en heldere communicatie. Zijn werk wordt tevens vermeld als "work highlight" van zijn voormalig kantoor in Chambers Europe 2021 onder Band 4 (Real Estate). Legal 500 en Chambers zijn de meest gerenommeerde juridische gidsen ter wereld voor advocaten en advocatenkantoren.

Blijf op de hoogte